Sekt鰎el Dergiler


1993 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Tesisat dergisi; iklimlendirme sekt鰎黱e y鰊elik olarak 齭齮ma, so饀tma, klima, havaland齬ma-HVAC, Yap?teknolojisi, pompalama sistemleri, bina y鰊etim sistemleri, otomasyon ba齥lar齨da; 鏴viri, teknik yaz? makale, haber, 黵黱 tan齮齧?ve s鰕le㱮lere, konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullan齧larda 鏴㱮tli yak齮lar齨 g黱cel maliyet karla⺶齬ma tablolar齨a yer veren bir i鏴rikle ayl齥 yay齧lanmaktad齬.

www.tesisat.com.tr
1988 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Do餫lgaz dergisi; D黱yadan ve T黵kiye'den do餫lgaz ile ilgili uygulamalar, do餫lgaz altyap?sistem ve malzemeleri, merkezi, b鰈gesel ve bireysel 齭齮mada kullan齦an 黵黱, cihaz, sistem ve malzemeler, 齭齮ma, enerji, yal齮齧, baca ve kazan dairesi, gaz alarm ve g黺enlik sistemleri, alt yap?鏰lmalar? 㧐hirlerdeki g黱cel do餫lgaz sat birim fiyatlar? konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullan齧larda 鏴㱮tli yak齮lar齨 g黱cel maliyet karla⺶齬ma tablolar齨a yer veren bir i鏴rikle haz齬lanmakta ve iki ayda bir yay齧lanmaktad齬.

www.dogalgaz.com.tr
2000 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Enerji ve 莈vre dergisi; enerji politikalar? enerji teknolojileri, elektrik 黵etim teknolojileri ve sistemleri, alternatif enerji kaynaklar?hakk齨daki teknolojik gelieler, yasal uygulamalar, petrol ve petrol 黵黱leri, kojenerasyon teknolojisi ve uygulamalar? otoprod黭t鰎l黭 uygulamalar? jeotermal, k鰉黵, biomas enerji sistemleri ve uygulamalar? madenler ve do餫l enerji kaynaklar齨a, konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullan齧larda 鏴㱮tli yak齮lar齨 g黱cel maliyet karla⺶齬ma tablolar齨a yer veren bir i鏴rikle haz齬lanmakta ve y齦da sekiz say?olarak yay齧lanmaktad齬.

www.enerji-dunyasi.com
1994 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Yang齨 ve G黺enlik dergisi; yang齨, koruma ve g黺enlik sistemleri, ii sa餷?ve i?g黺enli餴 konular齨da 鏴viri makalelere, teknik yaz齦ara, s鰕le㱮lere, yeni teknolojilere, 黵黱 ve hizmet tan齮齧lar齨a yer veren bir i鏴rikle haz齬lanmakta ve y齦da sekiz say?olarak yay齧lanmaktad齬.

www.yanginguvenlik.com.tr
1996 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Yal齮齧 dergisi; inat sekt鰎黱de 齭? ses, su ve yang齨 yal齮齧?bilincinin oluas齨a katk?sa餷ayan, sekt鰎el bilgi alveri㱮 platformu olarak, yap?sekt鰎黱de takip edilen, g黱demi yans齮an i鏴rik ile haz齬lanmakta ve iki ayda bir yay齧lanmaktad齬. 2004 y齦齨dan itibaren her y齦 Yal齮齧 Sekt鰎?Bar?謉黮leri'ni d鼁enlemektedir.

www.yalitim.net
2005 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Su ve 莈vre Teknolojileri dergisi; temiz su haz齬lama, rtland齬ma teknolojilerini, sanayi ar齮ma tesislerinin, kentsel at齥su ve kat?at齥 bertaraf齨a y鰊elik ar齮ma ve geri kazan齧at齥tan enerji tesislerinin gereksindi餴, tasar齧齨dan baayarak yap齧 ve ietme amalar齨da kullan齦an malzeme, 黵etim gere鏻eri ve teknolojilerini konu alan bir i鏴rikle haz齬lanmakta ve ayl齥 olarak yay齧lanmaktad齬.

www.suvecevre.com
2006 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan 莂t?ve Cephe dergisi; yap?teknolojilerindeki gelielere ba餷?olarak yap齦arda uygun fiziksel ortam齨 yarat齦mas齨da 鰊emli olan 鏰t?ve cephe sistemleri 鼁erine yo饀nlaakta, sekt鰎 g黱demini yans齮an i鏴rikle haz齬lanmakta ve  ayda bir yay齧lanmaktad齬. 2012 y齦齨dan itibaren her y齦 莂t?ve Cephe Malzemeleri 謉黮leri'ni d鼁enlemektedir.

www.cativecephe.com
Ye㱮lBina Dergisi
 
2010 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Ye㱮l Bina dergisi; D黱yada kabul g鰎en standartlarla belgelendirilen ye㱮l bina yap齧 s黵ecine y鰊elik 黵黱 ve teknolojileri, 黵etim ve uygulama tekniklerini, bu konuda g鰎 ve y鰊etim yaklamlar齨a yer vererek, binalar齨 minimum fosil yak齮 ve su t黭etmesi, karbon sal齧?ve at齥lar齨 azalt齦mas? 鏴vreye en az zarar verecek 㧐kilde 黵etilmesini konu alan i鏴rikle haz齬lanmakta ve 2019 y齦齨dan beri web ortam齨da yay齧lanmaktad齬.

www.yesilbinadergisi.com
Boat Builder T黵kiye
 
2007 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Boat Builder T黵kiye dergisi; yat ve tekne sekt鰎黱黱 sa餷齥l?geli㱮mi i鏸n yap齧 teknikleri ve onar齧 琏z黰lerine odaklanarak, yeni 黵黱 ve teknolojilerin kullan齧齨?yayg齨la⺶齬maya y鰊elik i鏴rikle haz齬lanmakta ve  ayda bir yay齧lanmaktad齬.

www.boatbuilderturkiye.com
Tersane Dergisi
 
2008 y齦齨da yay齨 hayat齨a baayan Tersane dergisi; gemi yap齧 s黵e鏻eri ve tersanelerde kullan齦an malzeme, 黵etim gere鏻eri ve teknolojilerini konu alan i鏴rikle haz齬lanmakta ve  ayda bir yay齧lanmaktad齬.

www.tersanedergisi.com
 
 
 
live.bet007_dafabet手机版登入_bbin客户端下载 申博77sunbet_bet36在线体育网站_bbin众乐博 uedbet赫塔菲官网2017_uedbet回归了_bbin平台做代理怎么样 bet手机版客户端买球开户平台manbetx代理好做吗manbetx代理平台地址bet356亚洲版在线网址